Garagen

Ekonomiska föreningen Skanörsgården äger 4 stycken garagelängor belägna vid Styrmansvägen och Sjökaptensvägen. Ägare av ett atriumhus beläget inom Ekonomiska Föreningen Skanörsgården har nyttjanderätt till ett specifikt garage samt den parkeringsplats som finns utanför garagets dörr.

Inträffar det skador på parkerade bilar eller annan personlig egendom i garagen så ersätts de inte genom föreningens försäkring utan det går på den egna hem/bilförsäkringen.

För förvaring av brännbart material i garage för flera hushåll finns en del regler, se skriften Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gett ut (https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25569.pdf).

Enligt Räddningstjänstens råd och anvisningar gällande tolkningen av tillämpliga lagar och regelverk som rör förvaring av brännbart material och brandfarlig vara (gas och vätska) i gemensamhetsgarage gäller följande:

  • Mindre mängd, cirka 5 liter, brandfarlig vätska får förvaras i garaget oåtkomligt för obehöriga.
  • Brandfarliga gaser såsom gasol och acetylen får inte förvaras i garagen.