Felanmälan

Om man har problem med sin fiberuppkoppling eller TV-bild ska Sydantenn kontaktas:
Telefon: 040-6012222
Öppet: Helgfri måndag-fredag kl. 8.00–22.00, helgdagar kl. 10.00–20.00

Sydantenn kan skicka en signal till er TV-box för att se om ledningen fram till boxen är ok eller inte. I det fall ni får ok av Sydantenn på signalen de skickat, är nästa steg att undersöka om det är något problem med själva TV-boxen. Detta gör ni enklast genom att kontakta en granne och fråga om ni kan få prova er box på grannens TV. Om boxen då inte fungerar får man helt enkelt skicka in boxen till Sydantenn för genomgång/reparation. Eventuella kostnader från Sydantenn på felsökning/reparation av TV-box får man själv stå för.

Om ett fel inträffar efter kontorstid och är av sådan art att det måste åtgärdas  omgående kan ni kontakta styrelsen. Vi har ett telefonnummer som vi kan ringa för att så snart som möjligt få en tekniker på plats.

OBS! Om felet kan härledas till ditt handhavande eller till din bostad (kontakt, kabel, box etc.) får du själv stå för kostnaden.”