Examensarbete om Skanörsgårdens utemiljöer

Trädgårdsgruppens långsiktiga ambitioner med Skanörsgårdens yttre miljö har fått god inspiration genom det examensarbete som gjorts av Ludvig Welander från Sveriges Lantbruks Universitet i Alnarp.

Har du några goda tankar som kan komplettera eller förfina våra idéer?
– hör gärna av dig!