Om

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen för fastigheterna belägna inom Skanörsgården med adresserna; Båtsmansvägen, Eldaregången, Jungmansgången, Maskinistgången, Matrosgången, Mästerlotsgången, Rorsmansgången, Segelsömmaregången, Sjökaptensvägen, Styrmansvägen och Timmermansgången.
Föreningen ska också förvalta gäststugan med förråd, nedlagd biltvättplatta, garagelängor (för atriumhusen), grönområden inom området, anläggning för kabel-tv och bredband samt bedriva annan därmed sammanhängande verksamhet.