Välkomstbrev

Ekonomiska Föreningen Skanörsgården

Varmt välkommen!

Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen för fastigheter belägna inom Skanörsgården samt iordningställa och förvalta gäststuga, biltvättplatta (nedlagd), fond för garagelängor (atriumhusen), kabel-tv, grönyteområden, VA-fond (Båtsmansvägen) samt bedriva därmed sammanhängande verksamhet.

Som ny medlem kan det vara bra att veta att;

 • Du betalar medlemsavgift till föreningen och tv-avgift till Sydantenn varje år.
  För medlemmar boende i atriumhusen tillkommer en avgift till garage-fonden och för boende på Båtsmansvägen tillkommer en avgift till VA-fonden.
 • Det är tillåtet att köra in och lasta av och på bland atriumhusen, men förbjudet att parkera inom området. Särskilt handikapptillstånd kan utfärdas av kommunen.
 • Det är trångt, dålig sikt och många cyklister och gående inom området. Att alla kör sakta är en självklarhet
 • Gator och parkeringsplatser inom Skanörsgården ägs av kommunen.
  Är bilar felparkerade eller fordon är uppställda olämpligt måste man därför vända sig till gatukontoret i Vellinge Kommun.
  Biluppställningsplats framför atriumhusens garagelängor ägs av föreningen.
 • Det är inte tillåtet att parkera eller köra bil på grönytorna. Styrelsen kan ge tillstånd för att tillfälligt ställa upp containrar etc vid ombyggnation och liknande. Eventuella skador som uppstår på gräsmattan ska återställas av den boende.
 • Du håller dig uppdaterad om allt som händer i området och föreningen via vår facebooksida Ek.För.Skanörsgården samt hemsidan www.skanorsgarden.se
 • Vi har en trevlig gäststuga med 4-6 st bäddplatser som kan hyras vid behov
 • En gräs-boulebana finns vid Mästerlotsgången 11 och 13. Lycka till!
 • Stolar, bord, stegar, skottkärror och mycket mer finns att låna av föreningen. Läs mer på hemsidan.
 • Kabel-tv får vi genom Sydantenn, ett avtal som vår förening har tecknat och gäller samtliga medlemmar.
 • Bredband kan beställas från Topp 24 som levereras via vårt kabelnät. Där kan ni välja och beställa mellan ett antal olika hastigheter.
 • Just nu pågår arbete med övergång till fiber i området. Troligtvis klart våren 2023.
 • Kommunen planerar under 2023 att ersätta privata soptunnor med gemensam soplösning inom atriumhus-området.
 • Intresserad av att engagera dig i föreningens arbete och hjälpa till att utveckla området? Och samtidigt lära känna lite nya grannar? Vad kul!
  Kontakta någon i styrelsen så berättar vi mer om vad vi behöver hjälp med just nu

Vi hoppas du/ni kommer att trivas lika bra som vi gör i vårt härliga område!

Styrelsen