Uthyrningsregler

1. Gäststugan är endast avsedd för nära och kära, vänner och bekanta till boende på Skanörsgården och får inte hyras ut i kommersiellt syfte.
Den boende i området bokar Gäststugan till sina gäster.

2. Den boende i området är ansvarig för att dess gäster följer uthyrningsreglerna.

3. Hyresgästen ansvarar för att städning sker innan utcheckning. Är det inte städat debiteras för ytterligare för en natt. För allas trivsel ska allt städas och inget kvarlämnas.
Kvarglömt sparas ej.

4. Sopor slängs hos den boende i området som är ansvarig för sina gäster, detta på grund av att vi inte har någon soptömning till gäststugan.

5. Hyresgästen ansvarar för att nyckel hämtas och returneras till bokningsansvarig, Martin Steffensen, Båtsmansvägen 33, mobilnummer: 0708-729295.
Nyckeln lämnas innan kl 12.00 utcheckningsdagen och kan hämtas efter kl 13.00 av nästa gäst på incheckningsdagen. Är bokningsansvarig inte hemma finns nyckeln i brevlådan på Båtsmansvägen 33, där den också kan lämnas.

6. .Under juli månad uthyres Gäststugan endast veckovis, från söndag till söndag och maximalt en vecka per boende, då vi är många som vill använda stugan just då.
Under resten av året går det bra att hyra både enstaka nätter eller längre perioder.

7. För år 2022 är priserna enligt nedan:
Falsterbo Horse Show – veckan juli: 900 kronor/natt (6 300 kr/vecka)
Juni – augusti, förutom veckan ovan: 600 kronor/natt (4 200 kr/vecka)
Övriga året: 350 kronor/natt

Hyran skall vara betald inom tre bankdagar efter att bokning är gjord.  Inbetalning sker till bankgiro nr 5258-1535 med uppgift om hyresgästens namn och kontaktuppgifter. Är hyran inte erlagd inom tre bankdagar kommer bokningen automatiskt att avbokas.

8. Bokningsbekräftelse skickas per e-post men i förekommande fall lämnas muntlig bekräftelse.

9. Av- och ombokning skall ske så fort som möjligt. Avbokning återbetalas inte, såvida inte oförutsedda och styrkta skäl föreligger. Ombokning kan ske i mån av plats. Om man tvingas avboka kan återbetalning ske i de fall där gäststugan på nytt blir bokad av annan boende samma datum.

10. Om gäststugan är rödmarkerad de datum man är intresserad av att hyra kan man maila gäststugeansvarig och låta meddela att man är intresserad att hyra dessa om en eventuell avbokning skulle ske.

11. Bokning kan göras de veckor och dagar som är grönmarkerade i bokningssystemet, 1 år framåt i tiden ”dag-för-dag” och/eller vad systemet på hemsidan tillåter.
I bokningssystemet markeras dagen före natten som skall hyras, utcheckningsdagen markeras ej.

12. Föreningen ansvarar inte för kvarglömda ägodelar.

13. Husdjur och rökning får inte förekomma i Gäststugan.

14. P-plats finns i direkt anslutning till Gäststugan.

15. Elbil får ej laddas